शासक प्रत्यक्ष आकार

मोबायल आवृत्ती हांगा

तुमचो ब्राउझर कॅनव्हास घटकाक तेंको दिना.

एक इंचाची पदवी: १. ", ., दर इंचाक पिक्सेल : 1 ., स्क्रीन रिझोल्यूशन: 1.1.

सुलभ आनी अचूक ऑनलायन शासक

हो एक सोयीस्कर ऑनलायन रुलर आसा जो प्रत्यक्ष आकारा प्रमाण मापांक करूं येतालो, माप सेंमी, मिमी आनी इंचांत, वयलो अर्दो भाग मिलीमीटर रुलर आनी सेंटीमीटर रुलर, सकयलो अर्दो इंच रुलर. तुमच्या आयटमाची लांबाय अचूकपणान मेजपा खातीर, आमी खर शिफारस करतात की तुमी पयलीं हो ऑनलायन रुलर मापांकीत करचो, दर इंचाक योग्य पिक्सेल तुमच्या स्वताच्या डिव्हायसाचेर सेट करचो, समायोजन केल्या उपरांत, तुमकां सगळ्यांत नेटान रुलर ऑनलायन मेळटलो.

हो आभासी शासक प्रत्यक्ष आकारा प्रमाण कसो समायोजीत करचो

सगळ्यांत अचूक रुलर ऑनलायन आसपाक, फकत दर इंचाक पिक्सेल(PPI) सेट करात, सकयल तुमच्या डिव्हायसाक दर इंचाक पिक्सेल कळपाचे कांय मार्ग आसात.
  1. म्हज्या लॅपटॉपाची रूंद स्क्रीन (13.6"x7.6"), आनी रिझोल्यूशन 1366x768 पिक्सेल, 1366 / 13.6 = 100.44 पीपीआय आसा. तुमच्या सद्याच्या डिव्हायसाचें स्क्रीन रिझोल्यूशन 1366x768 पिक्सेल आसा.
  2. "पिक्सेल घनते प्रमाण प्रदर्शन" ऑनलायन सोद घेयात, तुमच्या डिव्हायसाचो ब्रँड आनी मॉडेल आसा काय ना तें तपासात, हांव नशीबवान आसां आनी म्हज्या स्क्रीनाचेर 100 पीपीआय आसा अशें दिसलें.
  3. लांबाय तुळा करपाक मानक वस्तू वापरात, तुमचें पाकीट तपासात, खंयचेय कागदी पयशे वापरात आमची तुळा वस्तू जावपाक, मागीर "तुमच्या कागदी पयशांची रुंदाय" ऑनलायन सोद घेयात, जेन्ना तुमकां रुंदाय कळटा, तेन्ना तुमी ताचे वरवीं रुलराची पीपीआय सेटिंग समायोजीत करूंक शकतात, तुमी तुमच्या कुशीक आशिल्ल्या खंयच्याय मानक आकाराच्या वस्तूकडेन तुळा करूंक शकता, देखीक, नाणें, क्रेडीट कार्ड, सीडी, कागदाचे पयशे, मोबायल फोन, ऑफिसांत, A4 आकाराचो छापपाक येवपी कागद ही एक बरी तुळा करपाची वस्तू आसता, जितली चड काळ तितली अचूक आसता. सकयल रुलर एडजस्टर आमकां अचूकता चड सोंपेंपणान मापांकीत करपाक मदत करता.
  4. सगळ्यांत अचूक मार्ग, हांवें प्रत्यक्ष रुलरान आभासी शासकाचो आकार मेजल्या उपरांत, म्हाका 30cm चेर चिन्नां चड अचूक नात अशें दिसलें, देखून हांव दर इंचाक मुलभूत पिक्सेल(PPI) 100.7 मेरेन समायोजीत करतां, आतां म्हाका सगळ्यांत अचूक आभासी आसा जाळयेचेर शासक.
  5. दर एका डिव्हायसाक आपलो स्वताचो पीपीआय आसता, उदा. म्हजो Asus लॅपटॉप 100.7 PPI, Apple MacBook Air 127.7 PPI, Xiaomi Mi Pad 3 163 PPI, म्हजे मोबायल फोन (Sony Xperia C5, OPPO R11 Plus) दोनूय 122.6 PPI, Apple iPhone 5 163 PPI, iPhone 7 162 पीपीआय, आयफोन एक्स 151.7 पीपीआय आसा.

तुमच्या स्वताच्या डिव्हायसा प्रमाणें दर इंचाक पिक्सेल सेट करून पडद्याचेर रुलर समायोजीत करात, मागीर तुमी योग्य रुलर वापरूं येता.
दर इंचाक पिक्सेल: १. , . पडद्याचेर रुलर संरेखित करपाक मानक म्हणून प्रत्यक्ष विजेट निवडात, मागीर सेलांतल्या पिक्सेलांची संख्या वाडोवची/उणावची आनी जतनाय घेवपाक पिक्सेल मांडावळी बटण दामचें: