Kích thước màn hình của tôi tính bằng pixel, inch, cm - Trình phát hiện kích thước màn hình

Kích thước của màn hình này

Đơn vị Chiều rộng Chiều cao Đường chéo
điểm ảnh một nghìn bảy trăm lẻ bảy chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm năm mươi tám
inch 23,5 13.2 hai mươi bảy
cmt 59,8 33,6 68,6

Tỷ lệ pixel của thiết bị: một
Độ phân giải gốc: 2560x1440

Sử dụng so sánh thẻ tín dụng để tính kích thước màn hình thực, đặt thẻ tín dụng của bạn ở dưới cùng, sau đó điều chỉnh pixel trên mỗi inch, làm cho kích thước hộp giống với kích thước thẻ tín dụng, bạn sẽ biết kích thước thực của màn hình.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử canvas.

Pixel trên mỗi inch :
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử canvas.