Mufumi wa vukulu bya xiviri

Vuhundzuluxeri bya mobile laha

Browser ya wena a yi seketeli elemente ya canvas.

Ku thwasa ka intshi: 1 . ", ., Tipikseli hi intshi : ., Xiboho xa xikirini:

Handy & Accurate Mufumi wa le ka Inthanete

Leyi i ruler yo olova ya inthanete leyi nga kalibiwaka kuya hi vukulu bya xiviri, mimpimo hi cm, mm na inch, hafu yale henhla i ruler ya millimeter na ruler ya centimeter, hafu yale hansi i ruler ya inch. Leswaku u pima kahle ku leha ka nchumu wa wena, hi ringanyeta swinene leswaku u rhanga hi ku kalibhara ruler leyi ya inthanete, u veka tipikseli leti faneleke hi intshi eka xitirhisiwa xa wena, endzhaku ko lulamisa, u ta va na rula leyi kongomeke swinene eka inthanete.

Ndlela yo lulamisa ruler leyi ya xiviri ku ya hi mpimo wa xiviri

Ku va na ruler leyi kongomeke swinene eka inthanete, veka ntsena ti pixels hi inch(PPI), laha hansi ku na tindlela tin’wana to tiva ti pixels hi inch eka xitirhisiwa xa wena.
  1. Laptop ya mina yi na xikirini xo anama (13.6"x7.6"), naswona resolution i 1366x768 pixels, 1366 / 13.6 = 100.44 PPI. Xikirini xa xitirhisiwa xa wena xa sweswi i 1366x768 wa tipikseli.
  2. Search "display by pixel density" online, check loko ku ri na brand na model ya device ya wena, ni na lucky ni kume screen ya mina yi na 100 PPI.
  3. Tirhisa swilo swa ntolovelo ku pimanisa ku leha, kambela xipachi xa wena, tirhisa mali yihi na yihi ya phepha ku va nchumu wa hina wo pimanisa, kutani u lavisisa "ku anama ka mali ya wena ya phepha" eka inthanete, loko u tiva ku anama, u nga lulamisa xiyimiso xa PPI xa ruler hi yona, wena yi nga pimanisa na nchumu wihi na wihi wa sayizi ya ntolovelo etlhelo ka wena, e.g., mali ya nsimbi, khadi ra xikweleti, CD, mali ya phepha, riqingho ra le mavokweni, ehofisini, phepha leri kandziyisiwaka ra sayizi ya A4 i nchumu lowunene wo pimanisa, loko wu lehe wu kongomile swinene. Laha hansi ruler adjuster yi hi pfuna ku kalibhara ku pakanisa hi ku olova.
  4. Ndlela leyi kongomeke swinene, endzhaku ka loko ndzi pimile vukulu bya virtual ruler hi ruler ya xiviri, ndzi kume leswaku swikoweto a swi kongomanga ngopfu eka 30cm, kutani ndzi lulamisa ti pixels ta default hi inch(PPI) ku ya eka 100.7, sweswi ndzi na virtual leyi kongomeke swinene mufumi eka webu.
  5. Xitirhisiwa xin’wana na xin’wana xi na PPI ya xona, xikombiso. laptop ya mina ya Asus i 100.7 PPI, Apple MacBook Air i 127.7 PPI, Xiaomi Mi Pad 3 i 163 PPI, tiselfoni ta mina (Sony Xperia C5, OPPO R11 Plus) hi vumbirhi bya tona i 122.6 PPI, Apple iPhone 5 i 163 PPI, iPhone 7 i 162 PPI, iPhone X i 151.7 PPI.

Lulamisa ruler eka xikirini hi Ku Seta ti pixels hi inch kuya hi xitirhisiwa xa wena, kutani unga tirhisa ruler leyinene.
Tipikseli hi intshi: 1 . , . hlawula xitirhisiwa xa xiviri tanihi mpimanyeto wo ringanisa rula eka xikirini, kutani u engetela/hunguta nhlayo ya tipikseli eka sele ivi u tshikelela buti ya Switirhisiwa swa Tipikseli ku hlayisa: