N ka ekran hakɛ bɛ pixel, inch, cm - Display size detector

Nin ekran in bonya

Inite Jayan Janya Diagonale (Diagonale) ye
pixel (piksɛl)w 1707 sàn 960 ye 1958 sàn
santimɛtɛrɛ caman 23.5 13.2 27. Ɲɛjirali dɔw
cm 59.8 33.6 68,6

Minɛnw ka Pixel Ratio : . 1. 1.
Native résolution : 1 . 2560 x 1440 ye

Baara kɛ ni karti sumalen ye walasa ka ekran hakɛ lakika jate, k’i ka kartiw bila duguma, o kɔfɛ, i ka pixelw ladilan insi kelen kɔnɔ, ka kɛsu hakɛ kɛ kelen ye ni karti ye, i bɛna ekran hakɛ lakika dɔn.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

I ka navigatɛri tɛ kanpaɲi yɔrɔ dɛmɛ.

Pixel minnu bɛ insi kelen na : .
I ka navigatɛri tɛ kanpaɲi yɔrɔ dɛmɛ.