Konwersja CM na MM / MM na CM

Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu canvas.
CM : = mm:
Wypełnij CM lub MM, aby się wzajemnie przekonwertować

Jest to metryczny konwerter długości, który może pomóc nam łatwo przeliczyć milimetry (mm) na centymetry (cm) lub centymetry na milimetry, np. 10 mm na cm, 15 cm na mm lub 4 cm na mm.

Jak korzystać z tego konwertera mm/cm

 • Aby przekonwertować mm na cm, pełną liczbę zamień na puste MM
 • Aby przekonwertować cm na mm, wpisz liczbę w puste pole CM
 • Liczba akceptuje ułamki dziesiętne i ułamkowe, np. 2,3 lub 4 1/2

Milimetr (mm) i Centymetr (cm)

 • 1 cm = 10 mm
 • 1 mm = 0,1 cm = 1⁄10 cm

Zarówno centymetry, jak i milimetry wywodzą się z metra, miary odległości stosowanej w systemie metrycznym. Milimetry i centymetry są oddzielone jedną dziesiątką, co oznacza, że na każdy centymetr przypada 10 milimetrów.

Milimetr (w skrócie mm, czasami zapisywany jako milimetr) to mała jednostka przemieszczenia (długość/odległość) w systemie metrycznym. Milimetry służą do pomiaru bardzo małych, ale widocznych odległości i długości.

System metryczny opiera się na ułamkach dziesiętnych, centymetr to 10 mm, a metr to 1000 mm. Podstawa greckich słów wskazuje, że są to setne (centy) i tysięczne (mili) metra.

Jak przekonwertować mm na cm

Aby przeliczyć mm na cm, podziel liczbę mm przez 10, aby uzyskać liczbę cm.
Przykład: 35 mm = 35 ÷ 10 = 3,5 cm

Jak przekonwertować cm na mm

Aby przeliczyć centymetry na milimetry, pomnóż przez 10, centymetry x 10 = milimetry.
Przykład: 40 cm = 40 x 10 = 400 mm

Tabela konwersji CM/MM

CM MM
jeden dziesięć
dwa dwadzieścia
trzy trzydzieści
cztery czterdzieści
pięć pięćdziesiąt
sześć sześćdziesiąt
siedem siedemdziesiąt
osiem osiemdziesiąt
dziewięć dziewięćdziesiąt
dziesięć sto
CM MM
jedenaście sto dziesięć
dwanaście sto dwadzieścia
trzynaście sto trzydzieści
czternaście sto czterdzieści
piętnaście sto pięćdziesiąt
szesnaście sto sześćdziesiąt
siedemnaście sto siedemdziesiąt
osiemnaście sto osiemdziesiąt
dziewiętnaście sto dziewięćdziesiąt
dwadzieścia dwieście
CM MM
dwadzieścia jeden dwieście dziesięć
dwadzieścia dwa dwieście dwadzieścia
dwadzieścia trzy dwieście trzydzieści
dwadzieścia cztery dwieście czterdzieści
dwadzieścia pięć dwieście pięćdziesiąt
dwadzieścia sześć dwieście sześćdziesiąt
dwadzieścia siedem dwieście siedemdziesiąt
dwadzieścia osiem dwieście osiemdziesiąt
dwadzieścia dziewięć dwieście dziewięćdziesiąt
trzydzieści trzysta
CM MM
trzydzieści jeden trzysta dziesięć
trzydzieści dwa trzysta dwadzieścia
trzydzieści trzy trzysta trzydzieści
trzydzieści cztery trzysta czterdzieści
trzydzieści pięć trzysta pięćdziesiąt
trzydzieści sześć trzysta sześćdziesiąt
trzydzieści siedem trzysta siedemdziesiąt
trzydzieści osiem trzysta osiemdziesiąt
trzydzieści dziewięć trzysta dziewięćdziesiąt
czterdzieści czterysta
CM MM
czterdzieści jeden czterysta dziesięć
czterdzieści dwa czterysta dwadzieścia
czterdzieści trzy czterysta trzydzieści
czterdzieści cztery czterysta czterdzieści
czterdzieści pięć czterysta pięćdziesiąt
czterdzieści sześć czterysta sześćdziesiąt
czterdzieści siedem czterysta siedemdziesiąt
czterdzieści osiem czterysta osiemdziesiąt
czterdzieści dziewięć czterysta dziewięćdziesiąt
pięćdziesiąt pięćset

Konwertery jednostek długości

 • Zamień stopy na cale
  Sprawdź swój wzrost w centymetrach lub w stopach/calach, ile to jest 5'7" cali w cm?
 • Zamień cm na cale
  Konwertuj mm na cale, cm na cale, cale na cm lub mm, włączając cal dziesiętny na cal ułamkowy
 • Zamień metry na stopy
  Jeśli chcesz przekonwertować metry, stopy i cale (m, ft i in), np. 2,5 metra ile to stóp? 6' 2" to wysokość w metrach? Wypróbuj ten konwerter metrów i stóp, z naszą fantastyczną wirtualną linijką, a wkrótce znajdziesz odpowiedź.
 • Zamień stopy na cm
  Zamień stopy na centymetry lub centymetry na stopy. 1 1/2 stopy to ile cm? 5 stóp to ile cm?
 • Zamień mm na stopy
  Zamień stopy na milimetry lub milimetry na stopy. 8 3/4 stopy ile to mm? 1200 mm to ile stóp?
 • Zamień cm na mm
  Zamień milimetry na centymetry lub centymetry na milimetry. 1 centymetr to 10 milimetrów. Jaką długość ma 85 mm w cm?
 • Zamień metry na cm
  Zamień metry na centymetry lub centymetry na metry. Ile centymetrów ma 1,92 metra?
 • Zamień cale na stopy
  Konwertuj cale na stopy (in = ft) lub stopy na cale, przeliczanie jednostek imperialnych.
 • Władca na swój wizerunek
  Umieść wirtualną linijkę na swoim obrazie, możesz przesuwać i obracać linijkę, pozwala to ćwiczyć, jak używać linijki do mierzenia długości.