CMta MMman / MMta CMman tikray

Navegadorniykiqa manam lona elementota yanapanchu.
CM : 1.1. = MM : 1.1.
CM utaq MM nisqawan hunt’achiy, hukkuna hukkunawan tikranakunankupaq

Kayqa huk mitru suniyuq tikraqmi, chaymi yanapawasunman mana sasachakuspalla milímetro(mm) nisqakunata centímetro(cm) nisqaman utaq centímetro nisqamanta milímetro nisqaman, p.h. 10 mmmanta cmkama, 15cmmanta mmkama utaq 4cm mmkama.

Imaynatataq kay mm/cm tikraqwan llamk’ana

 • mm cm nisqaman tikranapaq, hunt’asqa yupayta ch’usaq MM nisqaman
 • cm nisqamanta mm nisqaman tikranapaqqa, ch’usaq CM nisqaman yupayta hunt’achiy
 • Yupay chunkayuqta, fracción nisqatapas chaskinku, p.h. 2.3 utaq 4 1/2

Milímetro(mm) & Centimetro(cm) .

 • 1 cm = 10 mm
 • 1 mm = 0,1 cm = 1⁄10 cm

Iskaynin centímetro nisqapas, milímetro nisqapas chay mitrumanta hurqusqam, chaymi sistema métrico nisqapi karu tupuy. Milímetros, centímetros nisqakunaqa huk chunka mayuwanmi rakisqa kanku, chaymi sapa centímetro nisqapaq 10 milímetros nisqa kan.

Milímetro (mm nisqawan pisichasqa, wakin kutitaq milimetro nisqawan qillqasqa) nisqaqa mitru llikapi huk huch'uy unidad desplazamiento (largo/karu) nisqa. Milímetro nisqawanmi ancha uchuy ichataq rikukuq escala karukunata, suni kaynintapas tupunchik.

Sistema métrico nisqa chunkayuqpi sayasqa, huk centímetro nisqapi 10mm, huk mitrupitaq 1000mm. Griego simipi saphichasqa simikunaq saphinmi rikuchin pachak kaq (centi) waranqa kaq (milli) metro kasqankuta.

Imaynatataq mm nisqamanta cm nisqaman tikrana

mm nisqamanta cm nisqaman tikranapaqqa mm yupayta 10man rakina, cm yupayta tarinapaq.
Ejemplo : 35 mm = 35 ÷ 10 = 3,5 cm

Imaynatataq cm nisqamanta mm nisqaman tikrana

Sintimetrokunata milimetroman tikranapaqqa 10 , centímetro x 10 = milimetro nisqawan mirachina.
Ejemplo : 40 cm = 40 x 10 = 400 mm

CM/MM tikray tabla

CM MM
huk chunka
iskay iskay chunka
kinsa kinsa chunka
tawa tawa chunka
phisqa phisqa chunka
suqta suqta chunka
qanchis qanchis chunka
pusaq pusaq chunka
isqun isqun chunka
chunka huk pachak
CM MM
chunka huk-ni-yuq huk pachak chunka
chunka iskay-ni-yuq huk pachak iskay chunka
chunka kinsa-yuq huk pachak kinsa chunka
chunka tawa-yuq huk pachak tawa chunka
chunka phisqa-yuq huk pachak phisqa chunka
chunka suqta-yuq huk pachak suqta chunka
chunka qanchis-ni-yuq huk pachak qanchis chunka
chunka pusaq-ni-yuq huk pachak pusaq chunka
chunka isqun-ni-yuq huk pachak isqun chunka
iskay chunka iskay pachak
CM MM
iskay chunka huk-ni-yuq iskay pachak chunka
iskay chunka iskay-ni-yuq iskay pachak iskay chunka
iskay chunka kinsa-yuq iskay pachak kinsa chunka
iskay chunka tawa-yuq iskay pachak tawa chunka
iskay chunka phisqa-yuq iskay pachak phisqa chunka
iskay chunka suqta-yuq iskay pachak suqta chunka
iskay chunka qanchis-ni-yuq iskay pachak qanchis chunka
iskay chunka pusaq-ni-yuq iskay pachak pusaq chunka
iskay chunka isqun-ni-yuq iskay pachak isqun chunka
kinsa chunka kinsa pachak
CM MM
kinsa chunka huk-ni-yuq kinsa pachak chunka
kinsa chunka iskay-ni-yuq kinsa pachak iskay chunka
kinsa chunka kinsa-yuq kinsa pachak kinsa chunka
kinsa chunka tawa-yuq kinsa pachak tawa chunka
kinsa chunka phisqa-yuq kinsa pachak phisqa chunka
kinsa chunka suqta-yuq kinsa pachak suqta chunka
kinsa chunka qanchis-ni-yuq kinsa pachak qanchis chunka
kinsa chunka pusaq-ni-yuq kinsa pachak pusaq chunka
kinsa chunka isqun-ni-yuq kinsa pachak isqun chunka
tawa chunka tawa pachak
CM MM
tawa chunka huk-ni-yuq tawa pachak chunka
tawa chunka iskay-ni-yuq tawa pachak iskay chunka
tawa chunka kinsa-yuq tawa pachak kinsa chunka
tawa chunka tawa-yuq tawa pachak tawa chunka
tawa chunka phisqa-yuq tawa pachak phisqa chunka
tawa chunka suqta-yuq tawa pachak suqta chunka
tawa chunka qanchis-ni-yuq tawa pachak qanchis chunka
tawa chunka pusaq-ni-yuq tawa pachak pusaq chunka
tawa chunka isqun-ni-yuq tawa pachak isqun chunka
phisqa chunka phisqa pachak

Unidad de Largo Tikraqkuna

 • Chakikunata pulgadaman tikray
  Yachay cuerpoykipa sayayninta centímetro nisqapi, utaq chaki/pulgada nisqapi, imataq 5'7" pulgada cm nisqapi ?
 • cm nisqamanta pulgadaman tikray
  mmta pulgadaman tikray, cmmanta pulgadaman, pulgadamanta cm utaq mmman tikray, chunkayuq pulgadamanta fraccional pulgadaman churay
 • Mitrukunata chakiman tikray
  Sichus metrokuna, chakikuna chaymanta pulgadakuna (m, ft chaymanta in) chawpipi tikrayta munanki, p.h. 2,5 mitruqa hayka chaki ? 6' 2" hayk'a sayayniyuqtaq metropi ? kay mitrukuna chaymanta chaki tikraqta pruebaykuy, fantastico kamachiq escala virtualniykuwan, kutichiyta tarinki chaylla.
 • Chakikunata cm nisqaman tikray
  Chakikunata centímetroman utaq centímetrota chakiman tikray. 1 1/2 chakiqa hayka cm ? 5 chakiqa hayk'a cm ?
 • mm nisqa chakiman tikray
  Chakikunata milímetroman utaq milimetrota chakiman tikray. 8 3/4 chakiqa hayka mm ? 1200 mm hayk'a chaki ?
 • cm nisqamanta mm nisqaman tikray
  Milímetrota centímetroman icha centímetrota milimetroman tikray . 1 centímetro 10 milimetrowan kaqlla, hayka sayayniyuqtaq 85 mm cm nisqapi ?
 • Mitrukunata cm nisqaman tikray
  Mitrukunata centímetroman utaq centímetrokunata metroman tikray. ¿Hayka centimetrotaq 1,92 mitrupi?
 • Pulgadakunata chakiman tikray
  Pulgadakunata chakiman tikray (in = ft), icha chakikunata pulgadaman tikray, unidadkuna imperial tikray.
 • Imahinaykipi kamachiq
  Huk virtual kamachiqta siq'iykipi churay, kamachiqta kuyuchiyta chaymanta muyuchiyta atikunki, chaymi ruwayta atikunki imayna kamachiyta llamk'achiyta largo tupunapaq.