Your browser does not support the canvas element.

Thước đo kích thước thực tế trên điện thoại

Phiên bản PC tại đây


Độ chia nhỏ ngergergt của một inch :

Hiển thị công cụ điều chỉnh thước :

Để đảm bảo độ chính xác của phép đo, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên hiệu chuẩn nó trước khi sử dụng.

Cách hiệu chỉnh thước

Lấy thẻ tín dụng có kích thước tiêu chuẩn để so sánh, chọn tùy chọn "Thẻ tín dụng tiêu chuẩn" để hiển thị phụ kiện của thước, phóng to hoặc thu nhỏ tỷ lệ cho đến khi bạn chắc chắn rằng tỷ lệ của thước là chính xác nhất. Hãy nhớ lưu cài đặt để lần sau bạn có thể sử dụng thước trực tiếp. Bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì để so sánh miễn là bạn biết kích thước của nó.Dịch sang ngôn ngữ của bạn

Thước đo trực tuyến này được sử dụng miễn phí,và chúng tôi muốn cung cấp một môi trường ngôn ngữ bản địa tốt hơn, làm cho nó tự nhiên hơn và dễ dàng hơn cho mọi người sử dụng, nếu bạn sẵn sàng đưa ra mô tả tốt hơn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình
Dưới đây là một số phiên bản ngôn ngữ khác.Online QR Code Scanner | RapidTabels Online | Crontab Online | VietQR or Napas QR Online | Scale Conversion | Color Picker Image | Symbol Online | Convert Fluid OZ To ML | Blog CodeThoi