Brauzeriňiz kanwas elementini goldamaýar.

Telefonda hakyky ululygy dolandyryň

Kompýuter wersiýasy şu ýerde


Dýuýmda piksel:

Dolandyryjy sazlaýjy görkez:

Ölçegiň takyklygyny üpjün etmek üçin, ulanmazdan ozal kalibrlemegiňizi maslahat berýäris.

Hökmany nädip kalibrlemeli

Deňeşdirmek üçin adaty ölçegli kredit kartoçkasyny alyň, hökümdaryň sazlaýjysyny görkezmek, dolandyryjynyň masştabynyň iň takykdygyna göz ýetirýänçäňiz ulaltmak ýa-da azaltmak üçin "Standard kredit kartoçkasy" opsiýasyny saýlaň. Sazlamany ýatda saklamagy ýatdan çykarmaň, indiki gezek hökümdary ulanyp bilersiňiz. Ululygyny bilýänçäňiz deňeşdirmek üçin islendik zady ulanyp bilersiňiz.