Your browser does not support the canvas element.

Thước đo kích thước thực tế trên điện thoại

Phiên bản PC tại đây


Độ chia nhỏ ngergergt của một inch :

Hiển thị công cụ điều chỉnh thước :

Để đảm bảo độ chính xác của phép đo, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên hiệu chuẩn nó trước khi sử dụng.

Cách hiệu chỉnh thước

Lấy thẻ tín dụng có kích thước tiêu chuẩn để so sánh, chọn tùy chọn "Thẻ tín dụng tiêu chuẩn" để hiển thị phụ kiện của thước, phóng to hoặc thu nhỏ tỷ lệ cho đến khi bạn chắc chắn rằng tỷ lệ của thước là chính xác nhất. Hãy nhớ lưu cài đặt để lần sau bạn có thể sử dụng thước trực tiếp. Bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì để so sánh miễn là bạn biết kích thước của nó.