మీటర్ను సెం.మీకి, సెంటీమీటర్లను మీటర్కి మార్చండి (1మీ = 100సెం.మీ)

మీ బ్రౌజర్ కాన్వాస్ మూలకానికి మద్దతు ఇవ్వదు.
మీటర్ : = ముఖ్యమంత్రి:
ఒకదానికొకటి మార్చుకోవడానికి మీటర్ లేదా CMని పూరించండి

ఇది మెట్రిక్ యూనిట్ మార్పిడి సాధనం, ఇది మీటర్లను సెంటీమీటర్లుగా సులభంగా మరియు త్వరగా మార్చగలదు, లేదా సెంటీమీటర్లను మీటర్లకు రివర్స్గా మార్చగలదు మరియు గణన ప్రక్రియ మరియు సూత్రాలను అందిస్తుంది, ఇది ప్రత్యేకమైన విజువల్ డైనమిక్ వర్చువల్ రూలర్ను కలిగి ఉండటం అత్యంత ప్రత్యేకం. మరింత సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఈ మీటర్(m) మరియు సెంటీమీటర్(cm) కన్వర్టర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి

 • మీటర్ను సెం.మీకి మార్చడానికి, పూర్తి సంఖ్యను ఖాళీ మీటర్గా మార్చండి
 • సెం.మీ.ని మీటర్గా మార్చడానికి, నంబర్ను ఖాళీ CMకి పూరించండి
 • సంఖ్య దశాంశ మరియు భిన్నం ఆమోదించబడుతుంది, ఉదా. 3.6 లేదా 7 3/4

మీటర్(మీ) & సెంటీమీటర్(సెం)

 • 1 మీటర్ = 100 సెంటీమీటర్లు
 • 1 సెంటీమీటర్ = 0.01 మీటర్ = 1⁄100 మీటర్లు

ఒక సెంటీమీటర్ లేదా సెంటీమీటర్ (అమెరికన్ స్పెల్లింగ్) అనేది మెట్రిక్ సిస్టమ్లో పొడవు యొక్క యూనిట్, ఇది మీటర్లో వంద వంతుకు సమానం, మెట్రిక్ సిస్టమ్లో, "సెంటీ" ఉపసర్గ అంటే "వందవ వంతు"

సెం.మీ.ని మీటర్గా ఎలా మార్చాలి

సెంటీమీటర్లను మీటర్లుగా మార్చడానికి, మీటర్ సంఖ్యను పొందడానికి సెం.మీ సంఖ్యను 100తో భాగించండి, కిందిది గణిత శాస్త్ర సూచన

సెంటీమీటర్లు ÷ 100 = మీటర్లు
460 సెం.మీ = 460 ÷ 100 = 4.6 మీ

మీటర్ను సెం.మీకి ఎలా మార్చాలి

మీటర్లను సెంటీమీటర్లుగా మార్చడానికి, మీటర్ సంఖ్యను 100తో గుణించండి, కిందిది గణిత శాస్త్ర సూచన

సెంటీమీటర్లు x 100 = మీటర్లు.
15.5 మీటర్లు = 15.5 x 100 = 1550 సెం.మీ

మీటర్ల నుండి సెంటీమీటర్ల మార్పిడి పట్టిక

 • 1 మీటర్ = 100 సెం.మీ
 • 2 మీటర్లు = 200 సెం.మీ
 • 3 మీటర్లు = 300 సెం.మీ
 • 4 మీటర్లు = 400 సెం.మీ
 • 5 మీటర్లు = 500 సెం.మీ
 • 6 మీటర్లు = 600 సెం.మీ
 • 7 మీటర్లు = 700 సెం.మీ
 • 8 మీటర్లు = 800 సెం.మీ
 • 9 మీటర్లు = 900 సెం.మీ
 • 10 మీటర్లు = 1000 సెం.మీ
 • 11 మీటర్ = 1100 సెం.మీ
 • 12 మీటర్లు = 1200 సెం.మీ
 • 13 మీటర్లు = 1300 సెం.మీ
 • 14 మీటర్లు = 1400 సెం.మీ
 • 15 మీటర్లు = 1500 సెం.మీ
 • 16 మీటర్లు = 1600 సెం.మీ
 • 17 మీటర్లు = 1700 సెం.మీ
 • 18 మీటర్లు = 1800 సెం.మీ
 • 19 మీటర్లు = 1900 సెం.మీ
 • 20 మీటర్లు = 2000 సెం.మీ
 • 21 మీటర్ = 2100 సెం.మీ
 • 22 మీటర్లు = 2200 సెం.మీ
 • 23 మీటర్లు = 2300 సెం.మీ
 • 24 మీటర్లు = 2400 సెం.మీ
 • 25 మీటర్లు = 2500 సెం.మీ
 • 26 మీటర్లు = 2600 సెం.మీ
 • 27 మీటర్లు = 2700 సెం.మీ
 • 28 మీటర్లు = 2800 సెం.మీ
 • 29 మీటర్లు = 2900 సెం.మీ
 • 30 మీటర్లు = 3000 సెం.మీ

పొడవు యూనిట్ కన్వర్టర్లు

 • పాదాలను అంగుళాలకు మార్చండి
  మీ శరీర ఎత్తును సెంటీమీటర్లలో లేదా అడుగులు/అంగుళాలలో కనుగొనండి, సెం.మీలో 5'7" అంగుళాలు అంటే ఏమిటి?
 • సెం.మీ.ను అంగుళాలకు మార్చండి
  mm నుండి అంగుళాలు, cm నుండి అంగుళాలు, అంగుళాలు cm లేదా mm మార్చండి, దశాంశ అంగుళం నుండి భిన్న అంగుళం వరకు చేర్చండి
 • మీటర్లను అడుగులకు మార్చండి
  మీరు మీటర్లు, అడుగులు మరియు అంగుళాలు (m, ft మరియు in) మధ్య మార్చాలనుకుంటే, ఉదా. 2.5 మీటర్లు అంటే ఎన్ని అడుగులు? 6' 2" మీటరులో ఎంత ఎత్తు ఉంది? ఈ మీటర్లు మరియు అడుగుల కన్వర్టర్ని ప్రయత్నించండి, మా అద్భుతమైన వర్చువల్ స్కేల్ రూలర్తో, మీరు త్వరలో సమాధానాన్ని కనుగొంటారు.
 • పాదాలను సెం.మీకి మార్చండి
  పాదాలను సెంటీమీటర్లకు లేదా సెంటీమీటర్లను పాదాలకు మార్చండి. 1 1/2 అడుగులు అంటే ఎన్ని సెం.మీ? 5 అడుగులు అంటే ఎన్ని సెం.మీ?
 • మిమీని పాదాలకు మార్చండి
  అడుగులను మిల్లీమీటర్లుగా లేదా మిల్లీమీటర్లను అడుగులకు మార్చండి. 8 3/4 అడుగులు అంటే ఎన్ని మిమీ? 1200 మిమీ అంటే ఎన్ని అడుగులు?
 • సెంమీని మిమీకి మార్చండి
  మిల్లీమీటర్లను సెంటీమీటర్లుగా లేదా సెంటీమీటర్లను మిల్లీమీటర్లుగా మార్చండి. 1 సెంటీమీటర్ 10 మిల్లీమీటర్లకు సమానం, సెం.మీలో 85 మి.మీ పొడవు ఎంత?
 • మీటర్లను సెం.మీకి మార్చండి
  మీటర్లను సెంటీమీటర్లకు లేదా సెంటీమీటర్లను మీటర్లకు మార్చండి. 1.92 మీటర్లలో ఎన్ని సెంటీమీటర్లు?
 • అంగుళాలను పాదాలకు మార్చండి
  అంగుళాలను పాదాలకు (ఇన్ = అడుగులకు) లేదా అడుగులను అంగుళాలకు మార్చండి, ఇంపీరియల్ యూనిట్ల మార్పిడి.
 • మీ చిత్రంపై పాలకుడు
  మీ చిత్రంపై వర్చువల్ రూలర్ను ఉంచండి, మీరు పాలకుడిని తరలించవచ్చు మరియు తిప్పవచ్చు, పొడవును కొలవడానికి పాలకుడిని ఎలా ఉపయోగించాలో సాధన చేయడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.