మిల్లీమీటర్లను పాదాలకు, అడుగులను మి.మీకి మార్చండి

మీ బ్రౌజర్ కాన్వాస్ మూలకానికి మద్దతు ఇవ్వదు.
MM: = దశాంశ అడుగులు: = భిన్నమైన అడుగులు:
పొడవును మార్చడానికి mm, దశాంశ అడుగులు లేదా పాక్షిక పాదాలను పూరించండి

గ్రాడ్యుయేషన్:

ఇది ఇంపీరియల్ లెంగ్త్ యూనిట్ మరియు మెట్రిక్ లెంగ్త్ యూనిట్ మధ్య మార్పిడిని అందించే ఆన్లైన్ లెంగ్త్ కన్వర్టర్, మిల్లీమీటర్లను ఫీట్లుగా లేదా పాదాలను మిల్లీమీటర్లుగా మార్చండి, భిన్నం మరియు దశాంశ పాదాలను చేర్చండి, సంబంధిత యూనిట్లను చూపించడానికి, మీ ప్రశ్నను ఉత్తమ విజువలైజేషన్తో అర్థం చేసుకోండి .

ఈ అడుగులు/మిమీ కన్వర్టర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి

 • MM యొక్క ఖాళీని పూరించండి అడుగులుగా మార్చవచ్చు, ఉదా. 1200 mm = 3.937 అడుగులు = 3 15⁄16 అడుగులు
 • దశాంశ పాదాల ఖాళీని పూరించండి MM మరియు ఫ్రాక్షనల్ ఫీట్లుగా మార్చవచ్చు, ఉదా. 6.5 అడుగులు = 1981.2 మిమీ
 • భిన్న పాదాల ఖాళీని MM లేదా డెసిమల్ ఫీట్లుగా మార్చవచ్చు, ఉదా. 2 1/8 అడుగులు = 649.22 మి.మీ
 • 1/8", 1500 mm = 4 11/12 అడుగుల గ్రాడ్యుయేషన్ను ఉపయోగించండి; గ్రాడ్యుయేషన్ 1/16", 1500 mm = 4 59/64 అడుగులను ఉపయోగించండి ; చిన్న గ్రాడ్యుయేషన్ మరింత ఖచ్చితమైన ఫలితాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

మిల్లీమీటర్లు(మిమీ) & అడుగులు(అడుగులు)

 • 1 మీటర్ = 100 సెం.మీ = 1,000 మి.మీ
 • 1 అడుగు = 12 అంగుళాలు, 1 అంగుళం = 2.54 cm = 25.4 mm
 • 1 ft = 1 x 12 in = 12 x 25.4 mm = 304.8 mm
 • 1 అడుగు 304.8 మిమీకి సమానం
 • 1 మిమీ = 1 ÷ 304.8 అడుగులు = 0.0032808398950131 అడుగులు

మిమీని పాదాలకు ఎలా మార్చాలి

150 మిల్లీమీటర్లను అడుగులకు మార్చండి
150 mm = 150 ÷ 10 cm = 15 cm
15 cm = 15 ÷ 2.54 in = 5.905511811023622 in
5.905511811023622 in = 5.905511811023622 ÷ 12 అడుగులు = 0.4921259842519685 అడుగులు

పాదాలను మిమీకి ఎలా మార్చాలి

5 3/4 అడుగులను మిల్లీమీటర్లుగా మార్చండి
5 3/4 అడుగులు = 5 + (3÷4) = 5.75 అడుగులు
5.75 అడుగులు = 5.75 × 12 in = 69 in
69 in = 69 * 2.54 cm = 175.26 cm
175.26 cm = 175.26 * 10 mm = 1752.6 mm

మిల్లీమీటర్లు(మిమీ) నుండి అడుగుల మార్పిడి పట్టిక

మిల్లీమీటర్లు అడుగులు
100 0.3281
200 0.6562
300 0.9843
400 1.3123
500 1.6404
600 1.9685
700 2.2966
800 2.6247
900 2.9528
1000 3.2808
మిల్లీమీటర్లు అడుగులు
1100 3.6089
1200 3.937
1300 4.2651
1400 4.5932
1500 4.9213
1600 5.2493
1700 5.5774
1800 5.9055
1900 6.2336
2000 6.5617
మిల్లీమీటర్లు అడుగులు
2100 6.8898
2200 7.2178
2300 7.5459
2400 7.874
2500 8.2021
2600 8.5302
2700 8.8583
2800 9.1864
2900 9.5144
3000 9.8425
మిల్లీమీటర్లు అడుగులు
3100 ౧౦.౧౭౦౬
3200 10.4987
3300 10.8268
3400 11.1549
3500 11.4829
3600 11.811
3700 12.1391
3800 12.4672
3900 12.7953
4000 13.1234

అడుగుల నుండి మిల్లీమీటర్ల మార్పిడి పట్టిక

అడుగులు మిల్లీమీటర్లు
1 304.8
2 609.6
3 914.4
4 1219.2
5 1524
6 1828.8
7 2133.6
8 2438.4
9 2743.2
10 3048
అడుగులు మిల్లీమీటర్లు
11 3352.8
12 3657.6
13 3962.4
14 4267.2
15 4572
16 4876.8
17 5181.6
18 5486.4
19 5791.2
20 6096
అడుగులు మిల్లీమీటర్లు
21 6400.8
22 6705.6
23 7010.4
24 7315.2
25 7620
26 7924.8
27 8229.6
28 8534.4
29 8839.2
30 9144
అడుగులు మిల్లీమీటర్లు
31 9448.8
32 9753.6
33 10058.4
34 10363.2
35 10668
36 10972.8
37 11277.6
38 11582.4
39 11887.2
40 12192

మిల్లీమీటర్ ఎంత పెద్దది?

మెట్రిక్ విధానంలో, ఒక మీటర్ 1,000 మిల్లీమీటర్లను కలిగి ఉంటుంది, కాబట్టి 1 మిల్లీమీటర్ మీటరులో వెయ్యి వంతు ఉంటుంది. ఒక మిల్లీమీటర్ దాదాపు 0.04 అంగుళానికి లేదా ఒక అంగుళంలో ఇరవై ఐదవ వంతుకు సమానం. ఒక సాధారణ పేపర్ క్లిప్ మరియు సాధారణ గిటార్ స్ట్రింగ్ వలె క్రెడిట్ కార్డ్ 1 మిల్లీమీటర్ మందంగా ఉంటుంది.

పాదం ఎంత పెద్దది?

పాదం అనేది ఇంపీరియల్ మరియు US సంప్రదాయ కొలత వ్యవస్థలలో పొడవు యొక్క యూనిట్, అంతర్జాతీయ పాదాల పొడవు సుమారుగా వయోజన మానవుని అడుగు లేదా షూ పొడవు, ఒక అడుగు 12 అంగుళాలు మరియు మూడు అడుగుల యార్డ్ను కలిగి ఉంటుంది.

పొడవు యూనిట్ కన్వర్టర్లు

 • పాదాలను అంగుళాలకు మార్చండి
  మీ శరీర ఎత్తును సెంటీమీటర్లలో లేదా అడుగులు/అంగుళాలలో కనుగొనండి, సెం.మీలో 5'7" అంగుళాలు అంటే ఏమిటి?
 • సెం.మీ.ను అంగుళాలకు మార్చండి
  mm నుండి అంగుళాలు, cm నుండి అంగుళాలు, అంగుళాలు cm లేదా mm మార్చండి, దశాంశ అంగుళం నుండి భిన్న అంగుళం వరకు చేర్చండి
 • మీటర్లను అడుగులకు మార్చండి
  మీరు మీటర్లు, అడుగులు మరియు అంగుళాలు (m, ft మరియు in) మధ్య మార్చాలనుకుంటే, ఉదా. 2.5 మీటర్లు అంటే ఎన్ని అడుగులు? 6' 2" మీటరులో ఎంత ఎత్తు ఉంది? ఈ మీటర్లు మరియు అడుగుల కన్వర్టర్ని ప్రయత్నించండి, మా అద్భుతమైన వర్చువల్ స్కేల్ రూలర్తో, మీరు త్వరలో సమాధానాన్ని కనుగొంటారు.
 • పాదాలను సెం.మీకి మార్చండి
  పాదాలను సెంటీమీటర్లకు లేదా సెంటీమీటర్లను పాదాలకు మార్చండి. 1 1/2 అడుగులు అంటే ఎన్ని సెం.మీ? 5 అడుగులు అంటే ఎన్ని సెం.మీ?
 • మిమీని పాదాలకు మార్చండి
  అడుగులను మిల్లీమీటర్లుగా లేదా మిల్లీమీటర్లను అడుగులకు మార్చండి. 8 3/4 అడుగులు అంటే ఎన్ని మిమీ? 1200 మిమీ అంటే ఎన్ని అడుగులు?
 • సెంమీని మిమీకి మార్చండి
  మిల్లీమీటర్లను సెంటీమీటర్లుగా లేదా సెంటీమీటర్లను మిల్లీమీటర్లుగా మార్చండి. 1 సెంటీమీటర్ 10 మిల్లీమీటర్లకు సమానం, సెం.మీలో 85 మి.మీ పొడవు ఎంత?
 • మీటర్లను సెం.మీకి మార్చండి
  మీటర్లను సెంటీమీటర్లకు లేదా సెంటీమీటర్లను మీటర్లకు మార్చండి. 1.92 మీటర్లలో ఎన్ని సెంటీమీటర్లు?
 • అంగుళాలను పాదాలకు మార్చండి
  అంగుళాలను పాదాలకు (ఇన్ = అడుగులకు) లేదా అడుగులను అంగుళాలకు మార్చండి, ఇంపీరియల్ యూనిట్ల మార్పిడి.
 • మీ చిత్రంపై పాలకుడు
  మీ చిత్రంపై వర్చువల్ రూలర్ను ఉంచండి, మీరు పాలకుడిని తరలించవచ్చు మరియు తిప్పవచ్చు, పొడవును కొలవడానికి పాలకుడిని ఎలా ఉపయోగించాలో సాధన చేయడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.