Aýaklary inçlere, aýakdaky inçlere öwüriň (12in = 1ft)

Brauzeriňiz kanwas elementini goldamaýar.
Aýak: = Inçler:
Biri-biriňizi öwürmek üçin aýaklary ýa-da dýuýmlary dolduryň

Bu, aýaklary dýuýma aňsat we çalt öwrüp bilýän ýa-da dýuýmlary aýaklara tersine öwrüp bilýän we hasaplama prosesi we formulalaryny üpjün edip bilýän imperial birligi öwürmek guralydyr, iň aýratynlygy, özboluşly wizual dinamiki wirtual hökümdaryň bolmagydyr düşünmek has aňsat.

Bu aýak / dýuým öwrüjini nädip ulanmaly

 • Aýaklary dýuýma öwürmek üçin belgini Aýagyň boş ýerine dolduryň
 • Dýuýmlary aýaklara öwürmek üçin belgini Inçleriň boş ýerine dolduryň
 • San onluk we fraksiýany kabul edýär, meselem. 3.5 ýa-da 4 1/2

Aýak (ft) we inçler

 • 1 aýak = 12 dýum
 • 1 dýuým = 1⁄12 fut = 0.083333333333333333 fut

Dýuýmlary nädip aýaga öwürmeli

Dýuýmlary aýaklara öwürmek, aýaklaryň sanyny almak üçin dýuým sanyny 12-e bölüň, aşakdaky matematiki salgylanma

dýuým ÷ 12 = aýak
42 in = 42 ÷ 12 = 3,5 fut

Aýaklary dýuýma nädip öwürmeli

Aýaklary dýuýma öwürmek üçin aýaklaryň sanyny 12-e köpeltmek üçin aşakdaky matematiki salgylanma

aýak × 12 = dýuým
10 3/4 ft = 10,75 × 12 = 129 in

Aýaklary dýuýmdan öwürmek tablisasy

 • 1 aýak = 12 dýum
 • 2 fut = 24 dýum
 • 3 fut = 36 dýum
 • 4 fut = 48 dýuým
 • 5 fut = 60 dýuým
 • 6 fut = 72 dýuým
 • 7 fut = 84 dýuým
 • 8 fut = 96 dýuým
 • 9 fut = 108 dýuým
 • 10 fut = 120 dýuým
 • 11 fut = 132 dýuým
 • 12 fut = 144 dýuým
 • 13 fut = 156 dýuým
 • 14 fut = 168 dýum
 • 15 fut = 180 dýuým
 • 16 fut = 192 dýuým
 • 17 fut = 204 dýuým
 • 18 fut = 216 dýuým
 • 19 fut = 228 dýuým
 • 20 fut = 240 dýuým
 • 21 fut = 252 dýuým
 • 22 fut = 264 dýuým
 • 23 fut = 276 dýuým
 • 24 fut = 288 dýuým
 • 25 fut = 300 dýuým
 • 26 fut = 312 dýuým
 • 27 fut = 324 dýuým
 • 28 fut = 336 dýuým
 • 29 fut = 348 dýuým
 • 30 fut = 360 dýuým

Uzynlyk bölüm öwrüjileri

 • Aýaklary dýuýma öwüriň
  Bedeniňiziň beýikligini santimetrde ýa-da aýak / dýuýmda biliň, 5'7 "dýuým näme?
 • Cm-i dýuýma öwüriň
  Mm-i dýuýma, sm-den dýuýma, dýuýmdan sm ýa-da mm-e öwüriň, onluk dýuýmdan fraksiýa dýuýma öwüriň
 • Metrleri aýaklara öwüriň
  Metrleri, aýaklary we dýuýmlary (m, ft we in) arasynda öwürmek isleseňiz, meselem. 2,5 metr näçe aýak? 6 '2 "metrde näçe beýik? Bu metrleri we aýaklary öwrüjini synap görüň, ajaýyp wirtual masştabymyz bilen, ýakyn wagtda jogap taparsyňyz.
 • Aýaklary sm-e öwüriň
  Aýaklary santimetre ýa-da santimetre aýaga öwüriň. 1 ýarym fut näçe sm? 5 fut näçe sm?
 • Mm-i aýaklara öwüriň
  Aýaklary millimetre ýa-da millimetre aýaga öwüriň. 8 3/4 fut näçe mm? 1200 mm näçe aýak?
 • Cm-ni mm-e öwüriň
  Millimetrleri santimetre ýa-da santimetre millimetre öwüriň. 1 santimetr 10 millimetre deň, 85 sm näçe wagt?
 • Metrleri sm-e öwüriň
  Metrleri santimetre ýa-da santimetre öwüriň. 1,92 metrde näçe santimetr?
 • Dýuýmlary aýaklara öwüriň
  Dýuýmlary aýaklara (in = ft), ýa-da aýaklary dýuýma öwüriň, imperiýa bölümlerini öwüriň.
 • Öz keşbiňize hökümdar
  Suratyňyza wirtual hökümdar goýuň, hökümdary hereket edip we öwrüp bilersiňiz, uzynlygy ölçemek üçin hökümdary nädip ulanmalydygyny öwrenmäge mümkinçilik berýär.