Metrleri, aýaklary we inçleri öwüriň

Brauzeriňiz kanwas elementini goldamaýar.
Metrler = Aýak Inçler
Biri-biriňizi öwürmek üçin metrleri, aýaklary we dýuýmlary dolduryň
Bu onlaýn uzynlygy öwrüji, metrleri aýaklara we dýuýmlara, aýaklary we dýuýmlary metre öwürýär, fraksiýa we onluk dýuýmlary öz içine alýar, şeýle hem hasaplaýyş formulalary we degişli bölümleri görkezmek üçin wirtual dinamiki hökümdar bar, soragyňyza iň gowy düşüniň wizuallaşdyrmak.

Bu guraly nädip ulanmaly

 • Metrleri aýaklara we dýuýma öwürmek üçin belgini metrleriň içine dolduryň
 • Aýaklary we dýuýmlary metre öwürmek üçin belgini aýaklaryň we dýuýmlaryň boş ýerine dolduryň
 • Giriş belgisi onluk (3.6) ýa-da fraksiýa (1 3/4) bolup biler

Wirtual masştabyň ýokarsynda täsirleşmek we has aňsat düşünmek üçin, bir zadyň uzynlygyny ölçemek isleseňiz, bizde baronlaýn wirtual hökümdarsiziň üçin, synap görmäge hoş geldiňiz.

Metrlere aýak formulalary

 • 1 metr = 100 sm (metrleri sm-e öwüriň)
 • 1 in = 2,54 sm, 1 ÷ 2.54 = 0.393700787, 1 sm = 0.393700787 in (sm dýuýma öwüriň)
 • 1 aýak = 12 dýuým, 12 * 2,54 = 30.48, 1 aýak = 30.48 sm (aýaklary sm-e öwüriň)
 • 100 sm ÷ 30.48 = 3.280839895013123 fut, 100 sm * 0.393700787 = 39.3700787
 • Şonuň üçin metrden aýaklara (m-den f) öwürmek ýönekeý öwrülişikdir. 1 m = 3.28 fut ýa-da 1 m = 39.37 dýuým ulanyp, diňe köpeldip bileris.

Metrleri nädip aýaga öwürmeli?

Aboveokardaky formulalara görä, metrleri aýaklara öwürmek, 3,28 köpeldilen metrleriň sany aýaklaryň sany bolsa;

metr × 3.28 = aýak
3,5 m × 3.28 = 11.48 fut

Aýaklary nädip metrlere öwürmeli?

Bir aýakda näçe metr? Jogap: 0.3048 metr
1 fut = 30.48 sm = 0.3048 m, şonuň üçin aýaklary metrlere öwürmek üçin aýaklary 0,3048 köpeldiň
Köpeltmezden ozal, hasaplamany ýeňilleşdirmek, aýaklary we dýuýmlary onluk aýaklara öwürmek üçin bölümi birleşdirip bileris. 5 '5 "= 5+ (5/12) ft = 5.4167 fut

aýak × 0.3048 = metr
5 ft 4 in = 5+ (4/12) = 5+ (1/3) = 5.3333 ft
5.3333 ft × 0.3048 = 1,6256 m

Aýaklary öwürmek stoly

 • 1 metr = 3 '3⁄8 "= 39 3⁄8 dýuým
 • 2 metr = 6 '3⁄4 "= 78 3⁄4 dýuým
 • 3 metr = 9 '10 1⁄8 "= 118 1⁄8 dýuým
 • 4 metr = 13 '1 15⁄32 "= 157 15⁄32 dýuým
 • 5 metr = 16 '4 27⁄32 "= 196 27⁄32 dýuým
 • 6 metr = 19 '8 7⁄32 "= 236 7⁄32 dýuým
 • 7 metr = 22 '11 19⁄32 "= 275 19⁄32 dýuým
 • 8 metr = 26 '2 31⁄32 "= 314 31⁄32 dýuým
 • 9 metr = 29 '6 11⁄32 "= 354 11⁄32 dýuým
 • 10 metr = 32 '9 11⁄16 "= 393 11-16 dýuým

Aýaklary metrlere öwürmek stoly

 • 1 aýak = 0.305 metr = 30.5 sm
 • 2 aýak = 0.61 metr = 61 sm
 • 3 aýak = 0.914 metr = 91,4 sm
 • 4 aýak = 1,219 metr = 121,9 sm
 • 5 fut = 1,524 metr = 152,4 sm
 • 6 fut = 1.829 metr = 182,9 sm
 • 7 fut = 2.134 metr = 213,4 sm
 • 8 fut = 2.438 metr = 243,8 sm
 • 9 fut = 2.743 metr = 274,3 sm
 • 10 fut = 3.048 metr = 304,8 sm

Uzynlyk bölüm öwrüjileri

 • Aýaklary dýuýma öwüriň
  Bedeniňiziň beýikligini santimetrde ýa-da aýak / dýuýmda biliň, 5'7 "dýuým näme?
 • Cm-i dýuýma öwüriň
  Mm-i dýuýma, sm-den dýuýma, dýuýmdan sm ýa-da mm-e öwüriň, onluk dýuýmdan fraksiýa dýuýma öwüriň
 • Metrleri aýaklara öwüriň
  Metrleri, aýaklary we dýuýmlary (m, ft we in) arasynda öwürmek isleseňiz, meselem. 2,5 metr näçe aýak? 6 '2 "metrde näçe beýik? Bu metrleri we aýaklary öwrüjini synap görüň, ajaýyp wirtual masştabymyz bilen, ýakyn wagtda jogap taparsyňyz.
 • Aýaklary sm-e öwüriň
  Aýaklary santimetre ýa-da santimetre aýaga öwüriň. 1 ýarym fut näçe sm? 5 fut näçe sm?
 • Mm-i aýaklara öwüriň
  Aýaklary millimetre ýa-da millimetre aýaga öwüriň. 8 3/4 fut näçe mm? 1200 mm näçe aýak?
 • Cm-ni mm-e öwüriň
  Millimetrleri santimetre ýa-da santimetre millimetre öwüriň. 1 santimetr 10 millimetre deň, 85 sm näçe wagt?
 • Metrleri sm-e öwüriň
  Metrleri santimetre ýa-da santimetre öwüriň. 1,92 metrde näçe santimetr?
 • Dýuýmlary aýaklara öwüriň
  Dýuýmlary aýaklara (in = ft), ýa-da aýaklary dýuýma öwüriň, imperiýa bölümlerini öwüriň.
 • Öz keşbiňize hökümdar
  Suratyňyza wirtual hökümdar goýuň, hökümdary hereket edip we öwrüp bilersiňiz, uzynlygy ölçemek üçin hökümdary nädip ulanmalydygyny öwrenmäge mümkinçilik berýär.