Millimetrleri aýaklara, futdan mm-e öwüriň

Brauzeriňiz kanwas elementini goldamaýar.
MM: = Onluk aýak: = Bölekleýin aýak:
Uzynlygy öwürmek üçin mm, onluk aýaklary ýa-da fraksiýa aýaklary dolduryň

Gutardyş:

Bu, imperiýa uzynlygy birligi bilen metrik uzynlyk birliginiň arasynda öwrülişi üpjün edýän, millimetrleri aýaklara ýa-da aýaklary millimetre öwürýän, degişli bölümleri görkezmek üçin hökümdar bilen, soragyňyza iň gowy wizual görnüşde düşünýän onlaýn uzynlyk öwrüji. .

Bu aýak / mm öwrüjini nädip ulanmaly

 • MM-iň boş ýerini dolduryň, meselem. 1200 mm = 3.937 fut = 3 15-16 fut
 • Onluk aýagyň boş ýerini dolduryň, meselem, MM we bölek aýaklara öwrüp bilersiňiz. 6,5 fut = 1981.2 mm
 • Bölek aýaklaryň boş ýerini MM ýa-da onluk aýaklara öwrüp bolýar. 2 1/8 ft = 649,22 mm
 • Uçurymlary 1/8 ", 1500 mm = 4 11/12 fut ulanyň; gutardyş 1/16" ulanyň, 1500 mm = 4 59/64 fut; Kiçijik gutardyş has takyk netijä gelýär.

Millimetr (mm) we Aýak (ft)

 • 1 metr = 100 sm = 1000 mm
 • 1 aýak = 12 dýuým, 1 dýuým = 2,54 sm = 25,4 mm
 • 1 ft = 1 x 12 in = 12 x 25,4 mm = 304,8 mm
 • 1 aýak 304,8 mm deňdir
 • 1 mm = 1 ÷ 304,8 ft = 0.0032808398950131 fut

Mm-i aýaklara nädip öwürmeli

150 millimetri aýaklara öwüriň
150 mm = 150 ÷ 10 sm = 15 sm
15 sm = 15 ÷ 2.54 in = 5.905511811023622 in
5.905511811023622 in = 5.905511811023622 ÷ 12 ft = 0.4921259842519685 ft

Aýaklary mm-e nädip öwürmeli

5 3/4 futy millimetre öwüriň
5 3/4 ft = 5 + (3 ÷ 4) = 5,75 fut
5,75 fut = 5,75 × 12 in = 69 in
69 in = 69 * 2,54 sm = 175,26 sm
175,26 sm = 175,26 * 10 mm = 1752,6 mm

Millimetr (mm) aýaklary öwürmek stoly

Millimetr Aýak
100 0.3281
200 0.6562
300 0.9843
400 1.3123
500 1.6404
600 1.9685
700 2.2966
800 2.6247
900 2.9528
1000 3.2808
Millimetr Aýak
1100 3.6089
1200 3.937
1300 4.2651
1400 4.5932
1500 4.9213
1600 5.2493
1700 5.5774
1800 5.9055
1900 6.2336
2000 6.5617
Millimetr Aýak
2100 6.8898
2200 7.2178
2300 7.5459
2400 7.874
2500 8.2021
2600 8.5302
2700 8.8583
2800 9.1864
2900 9.5144
3000 9.8425
Millimetr Aýak
3100 10.1706
3200 10.4987
3300 10.8268
3400 11.1549
3500 11.4829
3600 11.811
3700 12.1391
3800 12.4672
3900 12.7953
4000 13.1234

Aýaklary millimetre öwürmek tablisasy

Aýak Millimetr
1 304.8
2 609.6
3 914.4
4 1219.2
5 1524
6 1828.8
7 2133.6
8 2438.4
9 2743.2
10 3048
Aýak Millimetr
11 3352.8
12 3657.6
13 3962.4
14 4267.2
15 4572
16 4876.8
17 5181.6
18 5486.4
19 5791.2
20 6096
Aýak Millimetr
21 6400.8
22 6705.6
23 7010.4
24 7315.2
25 7620
26 7924.8
27 8229.6
28 8534.4
29 8839.2
30 9144
Aýak Millimetr
31 9448.8
32 9753.6
33 10058.4
34 10363.2
35 10668
36 10972.8
37 11277.6
38 11582.4
39 11887.2
40 12192

Bir millimetr näçe uly?

Metrik ulgamda bir metr 1000 millimetrden ybarat, şonuň üçin 1 millimetr metriň müňden bir bölegini düzýär. Bir millimetr takmynan 0.04 dýuýma ýa-da bir dýuýmyň ýigrimi bäşine deňdir. Kredit kartoçkasy, adaty kagyz gysgyjy we adaty gitara simleri ýaly 1 millimetr galyňlykda.

Aýak näçe uly?

Aýak imperiýa we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamlarynda uzynlygyň birligi, halkara aýagyň uzynlygy takmynan ulularyň aýaklarynyň ýa-da aýakgaplarynyň uzynlygy, bir aýagy 12 dýuým we üç aýak howly düzýär.

Uzynlyk bölüm öwrüjileri

 • Aýaklary dýuýma öwüriň
  Bedeniňiziň beýikligini santimetrde ýa-da aýak / dýuýmda biliň, 5'7 "dýuým näme?
 • Cm-i dýuýma öwüriň
  Mm-i dýuýma, sm-den dýuýma, dýuýmdan sm ýa-da mm-e öwüriň, onluk dýuýmdan fraksiýa dýuýma öwüriň
 • Metrleri aýaklara öwüriň
  Metrleri, aýaklary we dýuýmlary (m, ft we in) arasynda öwürmek isleseňiz, meselem. 2,5 metr näçe aýak? 6 '2 "metrde näçe beýik? Bu metrleri we aýaklary öwrüjini synap görüň, ajaýyp wirtual masştabymyz bilen, ýakyn wagtda jogap taparsyňyz.
 • Aýaklary sm-e öwüriň
  Aýaklary santimetre ýa-da santimetre aýaga öwüriň. 1 ýarym fut näçe sm? 5 fut näçe sm?
 • Mm-i aýaklara öwüriň
  Aýaklary millimetre ýa-da millimetre aýaga öwüriň. 8 3/4 fut näçe mm? 1200 mm näçe aýak?
 • Cm-ni mm-e öwüriň
  Millimetrleri santimetre ýa-da santimetre millimetre öwüriň. 1 santimetr 10 millimetre deň, 85 sm näçe wagt?
 • Metrleri sm-e öwüriň
  Metrleri santimetre ýa-da santimetre öwüriň. 1,92 metrde näçe santimetr?
 • Dýuýmlary aýaklara öwüriň
  Dýuýmlary aýaklara (in = ft), ýa-da aýaklary dýuýma öwüriň, imperiýa bölümlerini öwüriň.
 • Öz keşbiňize hökümdar
  Suratyňyza wirtual hökümdar goýuň, hökümdary hereket edip we öwrüp bilersiňiz, uzynlygy ölçemek üçin hökümdary nädip ulanmalydygyny öwrenmäge mümkinçilik berýär.