Ekranyň ölçegi piksel, dýuým, sm - Ekranyň ululygyny kesgitleýji

Bu ekranyň ululygy

Bölüm Ini Boý Diagonal
piksel 1707 960 1958
dýuým 23.5 13.2 27
sm 59.8 33.6 68.6

Enjamyň piksel gatnaşygy: 1
Resolutionerli çözgüt: 2560 x 1440

Hakyky ekranyň ululygyny hasaplamak, kredit kartoçkalaryňyzy aşagyna goýmak, soňra dýuýmda pikselleri sazlamak, gutynyň ululygyny kredit kartoçkasy bilen deňeşdirmek üçin ekranyň hakyky ululygyny bilersiňiz.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Brauzeriňiz kanwas elementini goldamaýar.

Dýuýmda piksel:
Brauzeriňiz kanwas elementini goldamaýar.