Đổi Feet sang Inch, Inch sang Feet (12in = 1ft)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử canvas.
Bàn chân : = Inch :
Điền feet hoặc inch để chuyển đổi lẫn nhau

Đây là một công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường Anh có thể chuyển đổi feet sang inch một cách dễ dàng và nhanh chóng, hoặc chuyển đổi ngược lại inch sang feet, đồng thời cung cấp quy trình và công thức tính toán, đặc biệt nhất là nó có một thước đo ảo động trực quan độc đáo tạo ra kết quả dễ hiểu hơn.

Cách sử dụng bộ chuyển đổi feet/inches này

 • Để chuyển đổi feet sang inch, hãy điền số vào chỗ trống của Feet
 • Để đổi inch sang feet, hãy điền số vào chỗ trống Inches
 • Số chấp nhận số thập phân và phân số, vd. 3,5 hoặc 4 1/2

Bàn chân (ft) & Inch (in)

 • 1 chân = 12 inch
 • 1 inch = 1⁄12 feet = 0,0833333333333333 feet

Làm thế nào để chuyển đổi inch sang feet

Để chuyển đổi inch sang feet, hãy chia số inch cho 12 để được số feet, sau đây là tham chiếu toán học

inch ÷ 12 = chân
42 inch = 42 ÷ 12 = 3,5 ft

Làm thế nào để chuyển đổi feet sang inch

Để chuyển đổi từ feet sang inch, chỉ cần nhân số feet với 12, sau đây là tham chiếu toán học

feet × 12 = inch
10 3/4 ft = 10,75 × 12 = 129 inch

Bảng chuyển đổi Feet sang Inch

 • 1 chân = 12 inch
 • 2 feet = 24 inch
 • 3 feet = 36 inch
 • 4 feet = 48 inch
 • 5 feet = 60 inch
 • 6 feet = 72 inch
 • 7 feet = 84 inch
 • 8 feet = 96 inch
 • 9 feet = 108 inch
 • 10 feet = 120 inch
 • 11 feet = 132 inch
 • 12 feet = 144 inch
 • 13 feet = 156 inch
 • 14 feet = 168 inch
 • 15 feet = 180 inch
 • 16 feet = 192 inch
 • 17 feet = 204 inch
 • 18 feet = 216 inch
 • 19 feet = 228 inch
 • 20 feet = 240 inch
 • 21 feet = 252 inch
 • 22 feet = 264 inch
 • 23 feet = 276 inch
 • 24 feet = 288 inch
 • 25 feet = 300 inch
 • 26 feet = 312 inch
 • 27 feet = 324 inch
 • 28 feet = 336 inch
 • 29 feet = 348 inch
 • 30 feet = 360 inch

Chuyển Đổi Đơn Vị Độ Dài

 • Chuyển đổi feet sang inch
  Tìm hiểu chiều cao cơ thể của bạn tính bằng centimet, hoặc tính bằng feet/inch, 5'7" inch tính bằng cm là bao nhiêu?
 • Đổi cm sang inch
  Chuyển đổi mm sang inch, cm sang inch, inch sang cm hoặc mm, bao gồm inch thập phân sang inch phân số
 • Chuyển đổi mét sang feet
  Nếu bạn muốn chuyển đổi giữa mét, feet và inch (m, ft và in), vd. 2,5 mét bằng bao nhiêu feet? 6' 2" cao bao nhiêu mét? Hãy thử công cụ chuyển đổi mét và feet này, với thước đo tỷ lệ ảo tuyệt vời của chúng tôi, bạn sẽ sớm tìm thấy câu trả lời.
 • Đổi feet sang cm
  Chuyển đổi feet thành centimet hoặc centimet thành feet. 1 1/2 feet bằng bao nhiêu cm? 5 feet bằng bao nhiêu cm?
 • Chuyển đổi mm sang feet
  Chuyển đổi feet sang milimét hoặc milimét sang feet. 8 3/4 feet bằng bao nhiêu mm ? 1200 mm là bao nhiêu feet?
 • Đổi cm sang mm
  Chuyển đổi milimét sang centimet hoặc centimet sang milimét. 1 centimet bằng 10 milimét, 85 mm dài bao nhiêu cm?
 • Đổi mét sang cm
  Chuyển đổi mét sang centimet hoặc centimet sang mét. 1,92 mét dài bao nhiêu Xentimét ?
 • Chuyển đổi inch sang feet
  Chuyển đổi inch sang feet (in = ft), hoặc feet sang inch, chuyển đổi đơn vị đo lường Anh.
 • Thước kẻ trên hình ảnh của bạn
  Đặt thước ảo vào hình ảnh của bạn, bạn có thể di chuyển và xoay thước, nó cho phép bạn thực hành cách sử dụng thước để đo độ dài.