Chuyển đổi milimét sang feet, ft sang mm

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử canvas.
tháng: = Bàn chân thập phân : = Phân số Feet :
Điền mm, feet thập phân hoặc feet phân số để chuyển đổi độ dài

Tốt nghiệp:

Đây là công cụ chuyển đổi độ dài trực tuyến cung cấp chuyển đổi giữa đơn vị chiều dài đế quốc và đơn vị chiều dài hệ mét, chuyển đổi milimét thành feet hoặc feet thành milimét, bao gồm phân số và feet thập phân, với thước kẻ để hiển thị đơn vị tương ứng, hiểu câu hỏi của bạn với hình ảnh trực quan tốt nhất .

Cách sử dụng bộ chuyển đổi feet/mm này

 • Điền vào chỗ trống của MM could be convert to feet, e.g. 1200 mm = 3,937 bộ = 3 15⁄16 bộ
 • Điền vào chỗ trống của Decimal Feet có thể được chuyển đổi thành MM và Fractional Feet, ví dụ: 6,5 ft = 1981,2 mm
 • Điền vào chỗ trống của Feet phân số có thể được chuyển đổi thành MM hoặc Decimal Feet, ví dụ: 2 1/8 ft = 649,22 mm
 • Sử dụng chia độ 1/8", 1500 mm = 4 11/12 feet; Sử dụng chia độ 1/16", 1500 mm = 4 59/64 feet ; Tốt nghiệp nhỏ hơn có kết quả chính xác hơn.

Mi-li-mét (mm) & Bàn chân (ft)

 • 1 mét = 100 cm = 1.000 mm
 • 1 foot = 12 inch, 1 inch = 2,54 cm = 25,4 mm
 • 1 ft = 1 x 12 inch = 12 x 25,4 mm = 304,8 mm
 • 1 foot bằng 304,8 mm
 • 1 mm = 1 ÷ 304,8 ft = 0,0032808398950131 ft

Làm thế nào để chuyển đổi mm sang feet

chuyển đổi 150 milimét sang foot
150 mm = 150 ÷ 10 cm = 15 cm
15 cm = 15 ÷ 2,54 inch = 5,905511811023622 inch
5,905511811023622 trong = 5,905511811023622 ÷ 12 ft = 0,4921259842519685 ft

Cách đổi feet sang mm

chuyển đổi 5 3/4 feet sang Milimét
5 3/4 ft = 5 + (3÷4) = 5,75 ft
5,75 ft = 5,75 × 12 inch = 69 inch
69 inch = 69 * 2,54 cm = 175,26 cm
175,26 cm = 175,26 * 10 mm = 1752,6 mm

Bảng chuyển đổi Milimet (mm) sang Feet

Mi-li-mét Bàn chân
một trăm 0,3281
hai trăm 0,6562
ba trăm 0,9843
bốn trăm 1.3123
năm trăm 1.6404
sáu trăm 1.9685
bảy trăm 2.2966
tám trăm 2.6247
chín trăm 2.9528
một nghìn 3.2808
Mi-li-mét Bàn chân
một nghìn một trăm 3.6089
một nghìn hai trăm 3.937
một nghìn ba trăm 4.2651
một nghìn bốn trăm 4.5932
một nghìn năm trăm 4.9213
một nghìn sáu trăm 5.2493
một nghìn bảy trăm 5,5774
một nghìn tám trăm 5.9055
một nghìn chín trăm 6.2336
hai nghìn 6.5617
Mi-li-mét Bàn chân
hai nghìn một trăm 6.8898
hai nghìn hai trăm 7.2178
hai nghìn ba trăm 7.5459
hai nghìn bốn trăm 7.874
hai nghìn năm trăm 8.2021
hai nghìn sáu trăm 8.5302
hai nghìn bảy trăm 8.8583
hai nghìn tám trăm 9.1864
hai nghìn chín trăm 9.5144
ba nghìn 9.8425
Mi-li-mét Bàn chân
ba nghìn một trăm 10.1706
ba nghìn hai trăm 10.4987
ba nghìn ba trăm 10.8268
ba nghìn bốn trăm 11.1549
ba nghìn năm trăm 11.4829
ba nghìn sáu trăm 11.811
ba nghìn bảy trăm 12.1391
ba nghìn tám trăm 12.4672
ba nghìn chín trăm 12.7953
bốn nghìn 13.1234

bảng chuyển đổi Feet sang Milimet

Bàn chân Mi-li-mét
một 304.8
hai 609.6
ba 914.4
bốn 1219.2
năm một nghìn năm trăm hai mươi tư
sáu 1828.8
bảy 2133.6
tám 2438.4
chín 2743.2
mười ba nghìn không trăm bốn mươi tám
Bàn chân Mi-li-mét
mười một 3352.8
mười hai 3657.6
mười ba 3962.4
mười bốn 4267.2
mười lăm bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai
mười sáu 4876.8
mười bảy 5181.6
mười tám 5486.4
mười chín 5791.2
hai mươi sáu nghìn không trăm chín mươi sáu
Bàn chân Mi-li-mét
hai mươi mốt 6400.8
hai mươi hai 6705.6
hai mươi ba 7010.4
hai mươi tư 7315.2
hai mươi lăm bảy nghìn sáu trăm hai mươi
hai mươi sáu 7924.8
hai mươi bảy 8229.6
hai mươi tám 8534.4
hai mươi chín 8839.2
ba mươi chín nghìn một trăm bốn mươi tư
Bàn chân Mi-li-mét
ba mươi mốt 9448.8
ba mươi hai 9753.6
ba mươi ba 10058.4
ba mươi tư 10363.2
ba mươi lăm mười nghìn sáu trăm sáu mươi tám
ba mươi sáu 10972.8
ba mươi bảy 11277.6
ba mươi tám 11582.4
ba mươi chín 11887.2
bốn mươi mười hai nghìn một trăm chín mươi hai

Làm thế nào lớn là một milimét?

Trong hệ mét, một mét bao gồm 1.000 milimét, vì vậy 1 milimét bằng một phần nghìn của mét. Một milimét tương đương với khoảng 0,04 inch, hoặc một phần hai mươi lăm inch. Thẻ tín dụng dày khoảng 1 milimét, cũng như một chiếc kẹp giấy thông thường và một sợi dây đàn guitar thông thường.

Làm thế nào lớn là một bàn chân?

Bàn chân là một đơn vị chiều dài trong hệ thống đo lường thông thường của đế quốc và Hoa Kỳ, chiều dài của bàn chân quốc tế xấp xỉ bằng chiều dài bàn chân hoặc chiều dài giày của người trưởng thành, một bàn chân bao gồm 12 inch và ba bàn chân bao gồm một yard.

Chuyển Đổi Đơn Vị Độ Dài

 • Chuyển đổi feet sang inch
  Tìm hiểu chiều cao cơ thể của bạn tính bằng centimet, hoặc tính bằng feet/inch, 5'7" inch tính bằng cm là bao nhiêu?
 • Đổi cm sang inch
  Chuyển đổi mm sang inch, cm sang inch, inch sang cm hoặc mm, bao gồm inch thập phân sang inch phân số
 • Chuyển đổi mét sang feet
  Nếu bạn muốn chuyển đổi giữa mét, feet và inch (m, ft và in), vd. 2,5 mét bằng bao nhiêu feet? 6' 2" cao bao nhiêu mét? Hãy thử công cụ chuyển đổi mét và feet này, với thước đo tỷ lệ ảo tuyệt vời của chúng tôi, bạn sẽ sớm tìm thấy câu trả lời.
 • Đổi feet sang cm
  Chuyển đổi feet thành centimet hoặc centimet thành feet. 1 1/2 feet bằng bao nhiêu cm? 5 feet bằng bao nhiêu cm?
 • Chuyển đổi mm sang feet
  Chuyển đổi feet sang milimét hoặc milimét sang feet. 8 3/4 feet bằng bao nhiêu mm ? 1200 mm là bao nhiêu feet?
 • Đổi cm sang mm
  Chuyển đổi milimét sang centimet hoặc centimet sang milimét. 1 centimet bằng 10 milimét, 85 mm dài bao nhiêu cm?
 • Đổi mét sang cm
  Chuyển đổi mét sang centimet hoặc centimet sang mét. 1,92 mét dài bao nhiêu Xentimét ?
 • Chuyển đổi inch sang feet
  Chuyển đổi inch sang feet (in = ft), hoặc feet sang inch, chuyển đổi đơn vị đo lường Anh.
 • Thước kẻ trên hình ảnh của bạn
  Đặt thước ảo vào hình ảnh của bạn, bạn có thể di chuyển và xoay thước, nó cho phép bạn thực hành cách sử dụng thước để đo độ dài.