Chuyển CM sang MM / MM sang CM

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử canvas.
CM: = MM :
Điền CM hoặc MM để chuyển đổi lẫn nhau

Đây là một công cụ chuyển đổi độ dài theo hệ mét có thể giúp chúng ta dễ dàng chuyển đổi milimét (mm) sang centimet (cm) hoặc centimet sang milimét, vd. 10 mm đến cm, 15 cm đến mm hoặc 4 cm tính bằng mm.

Cách sử dụng bộ chuyển đổi mm/cm này

 • Để chuyển đổi mm sang cm, số đầy đủ vào chỗ trống MM
 • Để đổi cm sang mm, hãy điền số vào chỗ trống CM
 • Số chấp nhận số thập phân và phân số, vd. 2,3 hoặc 4 1/2

Milimet(mm) & Centimet(cm)

 • 1cm = 10mm
 • 1 mm = 0,1 cm = 1⁄10 cm

Cả centimet và milimét đều có nguồn gốc từ mét, một phép đo khoảng cách được sử dụng trong hệ mét. Mi-li-mét và xăng-ti-mét cách nhau một hàng chục, nghĩa là cứ mỗi xăng-ti-mét có 10 milimét.

Một milimét (viết tắt là mm và đôi khi được đánh vần là milimét) là một đơn vị nhỏ của độ dịch chuyển (chiều dài/khoảng cách) trong hệ mét. Milimet được sử dụng để đo khoảng cách và độ dài ở tỷ lệ rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy được.

Hệ thống số liệu dựa trên số thập phân, có 10mm trong một centimet và 1000mm trong một mét. Cơ sở của các từ gốc Hy Lạp chỉ ra rằng chúng là phần trăm (centi) và phần nghìn (milli) mét.

Cách đổi mm sang cm

Để chuyển đổi mm thành cm, hãy chia số mm cho 10 để được số cm.
Ví dụ : 35 mm = 35 ÷ 10 = 3,5 cm

Cách đổi cm sang mm

Để chuyển đổi centimet sang milimét, nhân với 10 , centimet x 10 = milimét.
Ví dụ : 40 cm = 40 x 10 = 400 mm

Bảng quy đổi CM/MM

CM MM
một mười
hai hai mươi
ba ba mươi
bốn bốn mươi
năm năm mươi
sáu sáu mươi
bảy bảy mươi
tám tám mươi
chín chín mươi
mười một trăm
CM MM
mười một một trăm mười
mười hai một trăm hai mươi
mười ba một trăm ba mươi
mười bốn một trăm bốn mươi
mười lăm một trăm năm mươi
mười sáu một trăm sáu mươi
mười bảy một trăm bảy mươi
mười tám một trăm tám mươi
mười chín một trăm chín mươi
hai mươi hai trăm
CM MM
hai mươi mốt hai trăm mười
hai mươi hai hai trăm hai mươi
hai mươi ba hai trăm ba mươi
hai mươi tư hai trăm bốn mươi
hai mươi lăm hai trăm năm mươi
hai mươi sáu hai trăm sáu mươi
hai mươi bảy hai trăm bảy mươi
hai mươi tám hai trăm tám mươi
hai mươi chín hai trăm chín mươi
ba mươi ba trăm
CM MM
ba mươi mốt ba trăm mười
ba mươi hai ba trăm hai mươi
ba mươi ba ba trăm ba mươi
ba mươi tư ba trăm bốn mươi
ba mươi lăm ba trăm năm mươi
ba mươi sáu ba trăm sáu mươi
ba mươi bảy ba trăm bảy mươi
ba mươi tám ba trăm tám mươi
ba mươi chín ba trăm chín mươi
bốn mươi bốn trăm
CM MM
bốn mươi mốt bốn trăm mười
bốn mươi hai bốn trăm hai mươi
bốn mươi ba bốn trăm ba mươi
bốn mươi tư bốn trăm bốn mươi
bốn mươi lăm bốn trăm năm mươi
bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi
bốn mươi bảy bốn trăm bảy mươi
bốn mươi tám bốn trăm tám mươi
bốn mươi chín bốn trăm chín mươi
năm mươi năm trăm

Chuyển Đổi Đơn Vị Độ Dài

 • Chuyển đổi feet sang inch
  Tìm hiểu chiều cao cơ thể của bạn tính bằng centimet, hoặc tính bằng feet/inch, 5'7" inch tính bằng cm là bao nhiêu?
 • Đổi cm sang inch
  Chuyển đổi mm sang inch, cm sang inch, inch sang cm hoặc mm, bao gồm inch thập phân sang inch phân số
 • Chuyển đổi mét sang feet
  Nếu bạn muốn chuyển đổi giữa mét, feet và inch (m, ft và in), vd. 2,5 mét bằng bao nhiêu feet? 6' 2" cao bao nhiêu mét? Hãy thử công cụ chuyển đổi mét và feet này, với thước đo tỷ lệ ảo tuyệt vời của chúng tôi, bạn sẽ sớm tìm thấy câu trả lời.
 • Đổi feet sang cm
  Chuyển đổi feet thành centimet hoặc centimet thành feet. 1 1/2 feet bằng bao nhiêu cm? 5 feet bằng bao nhiêu cm?
 • Chuyển đổi mm sang feet
  Chuyển đổi feet sang milimét hoặc milimét sang feet. 8 3/4 feet bằng bao nhiêu mm ? 1200 mm là bao nhiêu feet?
 • Đổi cm sang mm
  Chuyển đổi milimét sang centimet hoặc centimet sang milimét. 1 centimet bằng 10 milimét, 85 mm dài bao nhiêu cm?
 • Đổi mét sang cm
  Chuyển đổi mét sang centimet hoặc centimet sang mét. 1,92 mét dài bao nhiêu Xentimét ?
 • Chuyển đổi inch sang feet
  Chuyển đổi inch sang feet (in = ft), hoặc feet sang inch, chuyển đổi đơn vị đo lường Anh.
 • Thước kẻ trên hình ảnh của bạn
  Đặt thước ảo vào hình ảnh của bạn, bạn có thể di chuyển và xoay thước, nó cho phép bạn thực hành cách sử dụng thước để đo độ dài.